background

In ones own right

Nienke van den Berg © marchoeijmans - Bovenstaande foto valt onder het protretrecht. We hebben toestemming van Nienke om de foto te plaatsen,

FOURNEREN

Presentatie en loopbaangesprek

Je hebt samen met je groepsleden de module die gaat over de Auteurswet gevolgd. We vinden het namelijk belangrijk dat je op de hoogte bent van de regels en wetten waar jij mee te maken hebt binnen je studie. Wanneer mag je een ‘werk’ van een ander gebruiken en wanneer mag dat zeker niet. Weet je de uitzonderingen die er zijn voor het onderwijs? We gaan er van uit dat de lessen en opdrachten je een beter inzicht hebben verschaft in het geheel. Dat je nog niet alles weet is niet erg. Het gaat er om dat wat je hebt geleerd je helpt bij het integer handelen. Je toont respect naar makers en hun werk. Daarentegen mag je ook respect verwachten als het om jouw werk gaat.In de laatste bijeenkomst heb je samen met de groep een gesprek met de loopbaancoach. Je legt hem het overtuigende bewijs voor waaruit blijkt dat je actief hebt deelgenomen aan de module en dat je veel hebt geleerd.

 

Opdracht (individueel)

Presenteer en bespreek met je loopbaancoach wat je hebt geleerd en hoe je het geleerde toepast in de dagelijkse werkzaamheden.

 

Werkwijze en eisen:

Voor je het gesprek ingaat heb je met de groep alle zaken digitaal geordend. Je presenteert aan de loopbaancoach de procesgang van de groep. Je maakt inzichtelijk wat elk groepslid heeft bijgedragen aan het geheel. Je presenteert de gemaakte producten. Het vademecum is verwerkt tot een handzaam zakboekje. Je toont aan dat je binnen minimaal drie eigen werken hebt gehandeld zoals je in de lessen ‘In One’s Own Right’ hebt geleerd. Het aantonen van juist handelen doe je met werk van iemand anders en de wijze waarop je dat goed hebt geregeld. Het moet gaan om minimaal drie (verschillende) makers in drie verschillende toepassingen. Dat kunnen schoolopdrachten zijn of ander werk. Voorwaarde is dat je het werk zelfstandig hebt gerealiseerd. Ook dat moet aantoonbaar zijn.

Het vademecum heeft een omslag met titel, voorwoord, inhoudsopgave, bronvermelding, colofon (eventueel met dankwoord) en een nawoord (conclusie). Je gebruikt eigen beeldmateriaal. Waar beeldmateriaal van anderen noodzakelijk is heb je het auteursrecht gerespecteerd door toestemming te vragen. In het nawoord beschrijf je wat het in deze opdracht geleerde voor jou als student en beroepsbeoefenaar betekent.

 

Af te leveren producten (groep)

- Actieve bijdrage tijdens de voorbereidingen van het loopbaangesprek.
- Actieve bijdrage tijdens het loopbaangesprek.
- Minimaal drie werken waarin je het geleerde hebt toegepast.
- Vademecum.