background

In one's own right

test je kennis 2015 © marchoeijmans - geveldetail Rotterdam

In 1896 schilderde de Franse imprssionist Henry Moret het bekende 'Port-Manech'. Het schilderij hangt momenteel in de Hermitage in Sint-Petersburg. Stel dat je de afbeelding wil gebruiken dan is het goed je af te vragen of dat auteursrechtelijk is toegestaan. Aangezien dat Moret langer dan 70 jaar is overleden komt zijn werk in het publiek domein en zijn er andere regels met betrekking tot het auteursrecht. Het museum kan dan niet optreden tegen het gebruik van een reproductie. Wat weet jij inmiddels over de Auteurswet?

 

TEST JE KENNIS

Geef antwoord op de volgende vragen

 1. Vertel in eigen bewoording wat beeldrecht is.
 2. Vertel in eigen bewoording wat auteursrecht is.
 3. Vertel in eigen bewoording wat naburig recht is.
 4. Op wat voor wijze kun je de regels omtrent het beeld- en auteursrecht raadplegen?
 5. Bij stockbureaus wordt gesproken over Rights Managed (RM) en Royalty Free (RF) als het om beeld of geluid gaat.
  Wat is Rights Managed (RM) en Royalty Free en wat is het verschil tussen beide?
 6. Wat is copyright en welk teken wordt daarvoor gebruikt?
 7. Wat is een handelsmerk en welk teken wordt daarvoor gebruikt?
 8. Wat is een geregistreerd merk en welk teken wordt daarvoor gebruikt?
 9. Van een gemaakt beeld kan iemand de rechtmatige eigenaar zijn of iemand kan een licentie hebben gekregen.
  Wat is het verschil tussen die twee rechtsvormen? Werk met een voorbeeld in je antwoord.
 10. Op wat voor wijze zorg jij als ontwerper/maker van een beeld of geluid (muziek) er voor dat het beeld- en auteursrecht op jouw producten wordt gerespecteerd?
 11. Je krijgt een opdracht een beeld te plaatsen in een opmaak. Je weet niet of er op het beeld bepaalde rechten zitten.
  Op wat voor wijze ga je om met dit probleem?
 12. Voor een freelance ontwerper is het verstandig dat hij zich aansluit bij een organisatie zoals de BNO. De BNO heeft voor haar leden ‘algemene voorwaarden’ voor levering van producten en diensten. Kijk in de voorwaarden en vertel in eigen bewoording hoe het is geregeld met het beeldrecht.
 13. Een klant geeft je opdracht om een beeld van het internet te halen. Het beeld staat op een website waar hij geen eigenaar van is. Hij zegt dat hij dat al meer heeft gedaan en dat het nooit problemen heeft opgeleverd. Op wat voor wijze ga jij hier mee om?
 14. Een fotograaf heeft van een persoon een portret gemaakt. Hoe zit het dan met het beeldrecht?
 15. Een persoon heeft model gestaan voor een foto waarop een zonnige vakantie wordt aangeprezen door Lucas-Reizen.
  Op een ander moment wil men de foto ook gebruiken voor de aanprijzing van badkleding, zonder dat daarover overleg is met het model. Mag dat? (Motiveer je antwoord)
 16. Een goed stockbureau regelt de beeld- en auteursrechten voor de rechthebbende.
  Wat houdt het goed regelen van het beeldrecht in?
 17. De sociale media zijn regelmatig in het nieuws geweest omdat ze mogelijk de privacy van mensen niet respecteren.
  Wat weet jij over het (mogelijk) schenden van de privacy van de gebruikers van sociale media? (Sociale media: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter)
 18. Tegenwoordig kan beeld of geluid binnen enkele seconden de wereld rond worden gestuurd. Wat weet jij over jouw (internationale) rechten met betrekking tot jouw materialen die je op Twitter en/of Facebook staan?
 19. Onder welke voorwaarde mag je een tekst en/of beeld van het internet halen en gebruiken, er van uitgaande dat je aan niemand toestemming vraagt?
 20. In het onderwijs gelden andere regels. Aan welke regels moet jij je houden als student? Beschrijf in je antwoord gebruik van teksten, statische beelden (foto, illustratie, logo), bewegende beelden (video) en geluid.
 21. Fonts (lettertype) zijn in feite ook beelden. Voor het gebruik van fonts gelden daarom ook regels.
  Beschrijf in eigen bewoording wat die regels zijn.
 22. Als je een font koopt wordt je niet de eigenaar. Wat ben je dan wel?
 23. Je hebt een font gekocht en dat gebruikt voor het ontwerp van een dvd-box. Wat je hebt gemaakt gaat naar de drukkerij maar de drukkerij heeft het font niet. Je levert daarom het font aan. Vertel wat dan de regels zijn.
 24. Als je jouw rechten wil overdragen aan een ander, op wat voor wijze regel je dat dan?
 25. Er bestaat ook persoonlijkheidsrecht. Wat is persoonlijkheidsrecht en is dit recht overdraagbaar?
 26. Er is 1 groep waarvoor een andere regel geldt met betrekking tot persoonlijkheidsrecht. Welke groep is dat?
 27. In de regels met betrekking tot auteursrecht, beeldrecht, naburigrecht etc. zijn een aantal zaken nog niet helemaal duidelijk.
  Als in de wet regels niet zijn beschreven of regels niet duidelijk zijn wie beslist er dan?
 28. Creative Commons is bekend met ‘open licenties’. Leg uit wat een ‘ open licentie’ is.
 29. Kopiëren van beeld, muziek, teksten voor privegebruik is meestal toegestaan. Wat zijn dan de regels?
 30. Je downloadt van het internet software omdat je een opdracht moet maken en de software niet hebt. Na het maken van de opdracht verwijder je de software van je computer. Is het toegestaan om zo te werken?
 31. De studenten van SintLucas organiseren ieder jaar de diploma-uitreiking. Dit jaar hebben ze als thema de Sixties en willen muziek uit die tijd draaien. Omdat het voor school is denken ze dat er niets geregeld hoeft te worden.
  Is deze stelling juist, en waarom is die WEL of NIET juist?
 32. Buiten de school worden bezoekers gewaarschuwd met een bord waarop staat dat ze gefilmd kunnen worden.
  Waar heeft dat betrekking op?
 33. Je ‘jat’ een beeld van internet en verandert er een aantal zaken aan. Je doet dat om het beeldrecht te willen ontduiken. Welke denkfout maak je dan?
 34. Een student houdt een presentatie tijdens de les. Voor de presentatie heeft hij beelden, teksten en muziek van anderen gebruikt. Wat zijn de regels voor de betreffende student met betrekking tot het gebruik in deze situatie?
 35. Je hebt in de winkel een muziek cd’s gekocht. Is het toegestaan dat je die uitleent aan je vriend(in)?
 36. In de wetgeving staat dat een ‘creatie ook zintuiglijk waar­neem­baar’ moet zijn. Leg uit wat dit betekent.
 37. Studenten op het SintLucas in Boxtel maken ook tassen, schoenen, sieraden en andere assesoires.
  De producten die ze maken onder welke wet vallen die en waarom?
 38. Plagiaat binnen school kan echt niet. Leg uit wat plagiaat is en waarom we daar streng mee om gaan.
 39. Wat is er tijdens de lessen nog niet behandeld over het auteursrecht maar had je graag willen weten?
 40. Beschrijf kort de onderwerpen die je hebt geleerd met betrekking tot beeldrecht, die je tot nu toe nog niet wist en waarvan jij belangrijk vind die nu te weten i.v.m. je toekomstig beroep.