background

In ones own right

Nienke van den Berg © marchoeijmans - Bovenstaande foto valt onder het protretrecht. We hebben toestemming van Nienke om de foto te plaatsen,

VADEMECUM

Het eigen naslagwerk

De muziek, boeken, films, beelden waarvan wij genieten is vaak door anderen bedacht. Zij hebben recht op een billijke vergoeding wanneer hun werk wordt gebruikt, gespeeld, gezongen of vastgelegd. Makers kunnen hun werk ‘vastleggen’ bij een merkenbureau (trademark, registered) of octrooibureau. Makers kunnen zich aansluiten bij diverse organisatie om zo hun belangen te laten behartigen. Als het om muziek gaat zijn dat onder andere Buma/Stemra en Sena, als het om beelden gaat is dat vaak een stockbureau zoals Getty Images. In het boekje de maker en zijn werk kun je meer informatie vinden. In de wetgeving spreken we van auteursrecht en het naburig recht. Zorg er voor dat je van beide weet dat ze bestaan en voor wie ze zijn gemaakt.

 

Opdracht (individueel)

Maak een helder naslagwerk, geschreven in eigen bewoording over het auteursrecht, naburig recht en andere regels.
Het naslagwerk heeft vooral betrekking op jouw toekomstig beroep.  Gebruik eerder gemaakte opdrachten binnen deze module.

 

Werkwijze en eisen:

Je bezoekt verschillende websites, o.a. : Buma/Stemra, Sena, Getty Images, creativecommons.org, Auteursrecht.nl, AOMB.
Je beschrijf de rechten en plichten met betrekking tot:
- geschreven tekst (songtekst, boek, artikel enzovoort.);
- geluid (muziek, ringtone, zang enzovoort.);
- statisch beeld (fotografie, logo, illustratie enzovoort.);
- bewegend beeld (video, tv, film enzovoort.);
- kunstvormen (o.a. voorstelling, beeldhouwwerk)
- mode (tassen, schoenen, sieraden enzovoort.).
- gebruik van/op internet en andere (openbare) media.

Het vademecum heeft een omslag met titel, voorwoord, inhoudsopgave, bronvermelding, colofon (eventueel met dankwoord) en een nawoord (conclusie). Je gebruikt eigen beeldmateriaal. Waar beeldmateriaal van anderen noodzakelijk is heb je het auteursrecht gerespecteerd door toestemming te vragen. In het nawoord beschrijf je wat het in deze opdracht geleerde voor jou als student en beroepsbeoefenaar betekent.

 

Af te leveren producten (groep)

Vademecum, geprint en gebonden waarin rechten & plichten helder en in eigen bewoordingen is beschreven.