background

In ones own right

inbreng van jouw standpunt 2015 © marchoeijmans - auditorium Vekemans

SPREKEN ALS EEN ADVOCAAT

Discussie in de klas

Tijdens de eerste bijeenkomst heb je met je groep onderzoek gedaan naar artikelen die gaan over rechtspraak met betrekking tot het auteursrecht. De docent zal de verzamelde stellingen poneren om een discussie op gang te brengen. Na de discussie maak je in eigen bewoordingen een helder verslag (minimaal 250 woorden) van de discussie (proces portfolio). Je verslag sluit je af met een conclusie (minimaal 150 woorden).

 

De Wikipedia zegt over een discussie o.a.:

Een discussie is een vorm van bespreking tussen twee of meer partijen over een bepaald onderwerp. Met behulp van argumenten proberen de partijen elkaar te overtuigen om uiteindelijk tot een conclusie te komen waar alle partijen het mee eens zijn. Een partij kan dus van mening veranderen tijdens een discussie en zich tevreden stellen met een alternatieve (tussen)oplossing, mits hier argumenten voor zijn gegeven.
Om een discussie goed te laten verlopen is het nodig dat alle partijen openstaan voor de ideeën van de andere partijen en dat de mening van de partij onderbouwd wordt met argumenten (een mededeling als “ik vind het een slecht plan.” zonder onder­bouwing helpt een discussie zodoende niet).
Verder is het in een discussie belangrijk dat men professioneel blijft en een idee niet louter afkeurt op grond van het feit dat men zelf gelijk wil krijgen of omdat het idee van een bepaalde persoon afkomstig is.
Om te voorkomen dat een discussie uit de hand loopt - of om bij het onderwerp te blijven, is er vaak een discussieleider bewust of onbewust aangesteld.

 

Opdracht (individueel)

- Neem actief deel aan de discussie.

- Formuleer en noteer de conclusies.

 

Opleveren

- Helder discussieverslag, minimaal 250 woorden (bewaren in het proces portfolio).
- Conclusie (minimaal 150 woorden).