background

In ones own right

rechtspraak in de media 2015 © marchoeijmans - Kröller-Müller

IURIS PRUDENTIA

Rechtspraak

Op 22 januari heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat voor het overzetten van bestaande posters naar canvas de toestemming nodig is van de fotograaf of kunstenaar. Een eerdere toestemming voor het reproduceren van een kunstwerk op een poster betekent dus niet dat er van die poster ook canvastransfers mogen worden gemaakt. Deze uitspraak betekend in de praktijk waarschijnlijk dat bij het reproduceren van een beeld ook het substraat waarop de afbeelding terecht komt binnen het auteursrecht van invloed is.

 

Opdracht (groep)

In deze introductie-opdracht ga je in een groep van zes personen op zoek naar artikelen die gaan over rechtspraak met betrekking tot het auteursrecht, beeldrecht etc. Ieder groepslid brengt minimaal drie artikelen in voor het overleg. Je probeert als groep, in overleg er achter te komen wat de probleemstelling is. Stel daarbij vragen als: om wat voor type beeld, geluid enzovoorts gaat het? Wat is de vermoedelijke reden dat partijen de rechter hebben gevraagd een uitspraak te doen? Is er een duidelijk uitspraak of richtlijn als oplossing? et cetera.

Nadat alle artikelen zijn geanalyseerd kiest de groep minimaal twee artikelen en kan de die keuze motiveren. De gekozen artikelen vormen de basis om een mening te formuleren. Vanuit de meningen worden de stellingen geponeerd. Lever deze stellingen in bij de docent. De docent verzameld de stellingen. Deze worden gebruikt in de volgende les.

 

Opleveren (groep)

- Gevonden artikelen op A4 vellen verzameld (geplakt).
- Apart, de uitgekozen artikelen met ‘stelling’ van de groep.
- Motivatie (minimaal 100 woorden per artikel) waarin duidelijk wordt gemaakt waarom er voor het artikel is gekozen.
- Motivatie (minimaal 75 woorden) per stelling waarin duidelijk wordt gemaakt waarom er voor het artikel NIET is gekozen.