Jurist aan het woord

TIPS VAN DE JURIST

Bij het maken van deze website hebben we ook advies gekregen van een aantal juristen. Ze vinden het niet alleen leuk maar hebben ook aangegeven dat het nuttig is dat jullie weten hoe complex de wetgeving kan zijn. In het beroep dat je leert heb je constant te maken met een afweging, wie is de maker van het beeld is altijd de centrale vraag.

Op deze pagina geven de juristen je nog wat tips

TIP

Vermeld altijd de bron

 

Ga je werk van anderen gebruiken dan moet je er op bedacht zijn dat er auteursrechten gelden (en daar ben je nu op gewezen). Maar er zijn ook beperkingen van het auteursrecht. Soms is het zo dat die beperkingen het mogelijk rechtvaardigen dat jij als student zonder toestemming van de rechthebbende het werk gebruikt. Zorg er wel voor dat je daar zekerheid over hebt zodat je achteraf niet met een schadeclaim zit.


Op het moment dat je als student toestemming hebt van de auteursrechthebbende mag je uiteraard altijd gebruik maken van het werk zoals je dat bent overeengekomen. Wellicht is het ten overvloede als we zeggen: altijd de bron vermelden(!) en checken of het werk rechtmatig openbaar wordt gemaakt (dus door of met toestemming van de auteursrechthebbende).


Hanteer als vaste regel: niet commercieel gebruiken tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende. Om dat goed te waarborgen is het verstandig dat altijd schriftelijk vast te leggen