in ones own right

introductie auteurswet 2015 © marchoeijmans - Kröller-Müller

IN ONE'S OWN RIGHT

Het auteursrecht

Als iemand iets origineels heeft gemaakt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat iemand anders daar zomaar mee aan de haal kan gaan. Daarom is de auteursrecht in het leven geroepen. Auteursrecht wordt met een Engels term ook wel ‘copyright’ genoemd. Het auteursrecht biedt iedereen die werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Dit betekent dat de maker van zo’n werk, ook wel auteur genoemd, als enige mag beslissen over de exploitatie van de werken die hij heeft gecreëerd. Daarnaast worden deze werken beschermd tegen misbruik door anderen. Het auteursrecht is daardoor een constante stimulans voor mensen om creatief te blijven. Internationaal is het auteursrecht geregeld in de Berner Conventie van 1886. In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld. (tekst: auteursrecht.nl)

 

Beeldrecht

Verklaring van de term 'beeldrecht'

‘Beeldrecht’ is geen juridische term en wordt daarom in de wetsbepalingen niet zodanig gebruikt. In de lesbrieven en communicatie op school wordt het begrip beeldrecht echter wel gebruikt. We willen met het begrip aangeven dat het expliciet om beelden gaat waar auteursrechten op berusten.  Een tweede reden dat we het begrip hanteren heeft te maken met de organisatie Pictoright. Pictoright is ontstaan uit een fusie van een aantal verschillende auteursrechten-organisaties voor beeldmakers. De Stichting Beeldrecht, Scrio en De Visuelen zijn sinds 2008 in Pictoright opgegaan; Burafo heeft de collectieve rechten voor fotografen aan Pictoright overgedragen. Het beeldrecht is dus een bijzondere benaming van het auteursrecht waarin de maker van een afbeelding, een afgebeeld kunstwerk of object publicatie van een afbeelding van zijn werk kan verhinderen. Beeldrecht mag je vergelijken met portretrecht ondanks dat het geen juridische term is.