welkom studenten en medewerkers

 

Beste student

Via deze site kun je werken aan je kennis over het auteursrecht. De opdrachten (met als titel 'In One's Own Right') worden op school begeleid door je docent. Voor een groot gedeelte werk je samen met andere studenten. Liefst in een team van 6 personen.
Aan het eind van de lessenreeks zal je loopbaancoach tijdens een van de loopbaangesprekken je vragen bewijslast aan te reiken van je proces en opgedane kennis. Als dat voldoende is krijg je een certificaat van deelname. Veel succes!

IN ONE'S OWN RIGHT

 


Een ware 'Sint' heeft respect voor de Auteurswet

Het mbo betrekt graag bedrijven bij het onderwijs. Het komt daarom vaak voor dat je voor de schoolopdrachten werkt met materialen waarop auteursrechten berusten. Het gaat dan om beschikbaar gestelde teksten, beeldmateriaal (foto’s, schetsen, illustraties, enzovoorts), video en geluid. Dat materiaal mag alleen gebruikt worden om de opdrachten te maken. Ieder ander gebruik is niet toe­­gestaan. Als je dat wel doet, overtreed je niet alleen de wet maar maak je ook inbreuk op de goede relatie tussen de ontwikkelaars van de opdracht(en), de school en het bedrijfsleven. Bij overtreding ben je zelf verantwoordelijk voor eventuele schadeclaims. Het auteursrecht geldt overigens niet alleen voor het materiaal dat voor educatieve doeleinden wordt aangeboden. Ook wat je van internet haalt, valt onder de wetgeving die gaat over beeldrecht en auteursrecht. Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat jij de auteursrechten en andere afspraken respecteert en dat aantoont in jouw werk op school en daarbuiten.

2015 © marchoeijmans - student SintLucas

WERK VAN ANDEREN

 


Gebruik je werk van anderen, dan moet je erop bedacht zijn dat er auteurs­rechten gelden (en daar ben je nu op gewezen). Maar er zijn ook beperkingen van het auteursrecht. Soms is het zo dat die beperkingen het mogelijk recht­vaar­digen dat jij als student zonder toestemming van de rechthebbende het werk gebruikt. Zorg er wel voor dat je daar zekerheid over hebt zodat je achteraf niet met een schadeclaim geconfronteerd wordt. Op het moment dat je als student toestemming hebt van de auteursrechthebbende mag je uiteraard altijd gebruik maken van het werk zoals je dat bent overeengekomen (licentie en voorwaarden). Vermeld altijd de bron (!) en check of het werk rechtmatig openbaar wordt gemaakt (dus door of met toestemming van de auteursrechthebbende). Om dat goed te waarborgen is het verstandig afspraken ­altijd schriftelijk vast te leggen.

 


De personen op de foto's van deze website hebben portretrecht. De foto's zijn niet gemaakt in opdracht. Waar nodig hebben wij daarom toestemming gevraagd en gekregen. Wij danken hen allen voor hun medewerking.