lesboekje over de auteurswet en het auteursrecht

'de maker en zijn werk'

Het ‘auteursrecht’, de ‘maker’ en het ‘werk’, begrippen uit de Auteurswet die je moet kennen en begrijpen. De maker is in feite de geestelijk schepper van het werk. Het werk is datgene wat hij heeft gecreëerd. Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgende(n), om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. De vraag is wel wie als maker moet worden aangemerkt.

Als jij de maker van een origineel werk bent, is het natuurlijk niet goed dat een ander dat van je ‘jat’ of zonder toestemming publiceert. Om het werk (en de maker) te beschermen is de Auteurswet in het leven geroepen. De bescherming van het originele werk gaat in op het moment dat het werk tot stand komt. Dus als jij op school een tekening maakt, is de tekening automatisch beschermd en heb jij het auteursrecht. Het is niet nodig dat je het werk (de tekening) registreert of deponeert, maar het helpt je wel als je kunt aantonen dat je de maker bent. De maker en zijn werk is een begrijpelijk boekje geschreven door Marc Hoeijmans. Het boekje beschrijft de regels waar jij als student mee te maken kunt krijgen. Het is raadzaam dat je kennis neemt van de regels die gelden die binnen jouw toekomstige beroep. Het boekje is om je daarbij te helpen en om de Auteurswet beter te (gaan) begrijpen.

Als je het boekje nog niet in bezit hebt

stuur dan een e-mail via de contactpagina.