Vernieuwde uitgave, 'de maker en zijn werk'

 

Gebruik je werk van anderen, dan moet je bedacht zijn op auteursrechten. Maar er zijn ook beperkingen van het auteursrecht. Soms is het zo dat die beperkingen het mogelijk rechtvaardigen dat jij als student zonder toestemming van de rechthebbende het werk gebruikt. Zorg er wel voor dat je daar zekerheid over hebt zodat je achteraf niet met een schadeclaim geconfronteerd wordt. Op het moment dat je als student toestemming hebt van de auteursrechthebbende mag je uiteraard altijd gebruik maken van het werk zoals je dat bent overeengekomen (licentie en voorwaarden). Vermeld altijd de bron (!) en check of het werk rechtmatig openbaar wordt gemaakt (dus door of met toestemming van de auteursrechthebbende). Om dat goed te waarborgen is het verstandig afspraken ­altijd schriftelijk vast te leggen.